Dlaczego globalnie>lokalnie, czyli pół godziny o tzw. home bias: