I analizuj tu na poważnie oczekiwaną roczną stopę zwrotu: