zByka.pl BETA BY BARANKIEWICZ

Superman pilnie potrzebny

Czekałem niecierpliwie na ostateczną Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego, bo różnice między projektem a ostateczną wersją uchwały mogłyby pokazać dużo więcej niż sam dokument. I nie rozczarowałem się.

Dokument wieńczy 90 działań, które mają uzdrowić polski rynek kapitałowy. Przyznam, że już 60 z projektu przyprawiało o zawrót głowy. Czy to lista życzeń każdej z grup wpływów, które nad Wisłą mają często sprzeczne interesy, czy zwarty program z jasno określonym celem?

Lektura ostatecznej wersji wskazuje jednak, że strategia ma ręce i nogi. Ale pod pewnymi warunkami:

  • determinacja polityków do zmiany
  • aktywny współudział instytucji rynkowych (kosztem walki o własne interesiki)
  • superman wdrażający strategię, z jasno określonymi kompetencjami, szerokim wachlarzem narzędzi i ludzi

Z treści Strategii wnoszę, że autorzy są świadomi powyższych wymagań. Dobrze, bo nie będą potem mogli narzekać, że nie przewidzieli np. „oporu materii” czy rewolucji technologicznej. Przekonać do założeń powinni też uczestników rynku, który ciągle kołysze się w rytm taktów na Titinicu i ma chyba ostatnią szansę na uniknięcie zderzenia z górą lodową. Najtrudniej przekonać będzie inwestorów indywidualnych, ale tu nie pomoże nic innego, tylko systematyczna praca nad odbudową zaufania. I dużo cierpliwości.

Co zmieniło się w porównaniu z projektem?

  • Doszła pominięta wcześniej tematyka związana ze zrównoważonym finansowaniem i ESG (zajmę się nią w osobnym tekście, bo na to zasługuje)
  • Dyskusja z regulatorem musiała być gorąca, bo wprowadzono sporo zmian w wyzwaniach wobec KNF
  • Mam wrażenie, że mniej ostro widać oczekiwania wobec rządu/skarbu państwa
  • Nacisk na edukację
  • Mnogość nowych instrumentów
  • Jeszcze wyraźniej dostrzeżono rolę GPW, ale i wymagania wobec parkietu

Sporo w dokumencie narzekań o wysokich kosztach pozyskania pieniędzy z rynku kapitałowego, ale zobaczmy, co się stało z tym zapisem:

Było:

Jest:

Punkt po punkcie (bazowałem na liście 90 działań z całego dokumentu)

3. Odpowiedzialni za SRRK raportują co kwartał do Rady Rozwoju Rynku Finansowego (baaardzo szerokie gremium – nie wiem, dlaczego takie ważne)

10. (wcześniej punkt 6) – GPW ma dbać o ład korporacyjny w spółkach, ale zrezygnowano z przyznania jej dodatkowych uprawnień w tym względzie (co było w projekcie). choć dodano punkt 38 (Stworzenie ram prawnych dla wzmocnienia egzekwowania zasad ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na GPW)

11. (wcześniej punkty 7 i 8) – rząd ma zadbać o odpowiedni ład korporacyjny w spółkach skarbu państwa, ale znikło „przyjęcie przez rząd zasad ładu korporacyjnego dla giełdowych spółek skarbu państwa” oraz punkt o podwyższeniu w związku z tymi działaniami marnego wskaźnika cena/zysk dla tych spółek – to trochę niepokoi, w kontekście tego, jak obecnie skar państwa realizuje zasady ładu korporacyjnego w „swoich” spółkach

22. (zastępuje częściowo punkt 14) – KNF ma się sam zobowiązać do poprawy standardów postępowań (wcześniej miał mieć narzucone wymogi jakości świadczonych usług)

23. zastąpił punkt 15, ale pozbył się „strategi biznesowej” KNF

26. zastąpił punkt 18, ale zniknęły plany procedowania w języku angielskim przed KNF (choć w samym dokumencie są zalecenia, by ten język był respektowany)

17. zastąpił punkt 34, choć zniknęły plany wprowadzenia rejestru akcjonariuszy – są w samym dokumencie, choć towarzyszy im zapis o dostępie do informacji o akcjonariuszach z ponad 0.5 proc. kapitału (w projekcie nie było tego ograniczenia)

53. zastąpił punkt 37, ale usunięto zapis o uniemożliwieniu podatkowej kompensacji zysków/strat dla kontraktów CFD, FC i niektórych kryptowalut

59. zastąpił punkt 43, ale zniknęło zdanie o ustanowieniu przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego za granicą

66. zastąpił punkt 44, ale skonkretyzowano, że chodzi o obligacje korporacyjnego

76. zastąpił punkt 52, ale znika wykorzystanie iXBRL (dlaczego?)

Zniknął punkt 57, który mówił o wprowadzeniu typu spółki startup w sektorze mały i średnich przedsiębiorstw

Nowinki

8. Dbanie o stabilność i przewidywalność regulacji – brawo

9. Zwiększenie odpowiedzialności pośredników w zakresie rekomendowanych inwestycji przez skuteczne środki egzekwowania prawa

18 i 19. Programy edukacyjne dla emitentów, inwestorów instytucjonalnych, pośredników, doradców oraz inwestorów indywidualnych, w tym przy wsparciu sektora gamingowego

20. Analiza zasadności wprowadzenia produktów oszczędnościowych adresowanych do Polaków niekorzystających z produktów bankowych  (ambitnie, skoro te osoby nawet konta w banku nie mają)

24. Czasowe oddelegowywanie pracowników UKNF na staże i programy szkoleniowe w podmiotach nadzorowanych – to może być ciekawe

27-37 – ważne punkty dotyczące regulacji i KNF (odsyłam do dokumentu)

44. Wprowadzenie regulacji zapewniających efektywność w sytuacji upadłości uczestników rozliczających lub KDPW_CCP

63. Wprowadzenie prostych skarbowych produktów oszczędnościowych, także dla emigrantów, dystrybuowanych w formie aplikacji mobilnej (zastanawiająca szczegółowość zapisu)

64, 65, 72 – obligacje komunalne i rozwojowe, giełdy towarowe

67. Bardzo ważne, ale i dość szczegółowe, jak na wielką strategię – Ograniczenie wykorzystania metod wyceny bazujących na wewnętrznej stopie zwrotu dla niepłynnych obligacji.

71. Blockchain (choć można było śmielej, stawiając to przy KDPW)

74. Dążenie do przyciągnięcia do Polski przedsiębiorstw, które ze względu na restrykcyjne regulacje mogły przenieść swoją działalność za granicę (bez realizacji wielu z pozostałych punktów, mocno życzeniowe)

77. Ważne, bo coraz więcej instytucji traktuje MIFID II jako kulę u nogi i proste wytłumaczenie słabszych wyników finansowych: Wzmocnienie egzekwowania przepisów dyrektywy MiFID II z zakresu najlepszego wykonywania w celu ochrony inwestorów

86-90 – kwestie ESG, o których wspominałem

Teraz nic, tylko działać!

Pobierz projekt i przyjętą strategię >>

Kategorie: Bez kategorii, Giełda, Polityka, Rynki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

*

Quiz zByka po raz czwarty

Nie zrażaj się! Ten quiz finansowy zdaje tylko jedna osoba na 100. Powodzenia!

Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Monitoring pokrycia analitycznego – listopad

Spółki będące przedmiotem programu pokrycja analitycznego GPW znów zachowywały się słabiej niż rynek. Tak, jak od początku programu. Ponieważ jednak Giełda zapowiedziała korektę projektu, obiecuję, że ostatni raz wyżywam się na “pokryciu”.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda

Czwórka z Polski na „czarnej liście” Norwegów

Największy fundusz na świecie – Rządowy Globalny Fundusz Emerytalny Norwegii – zasilany jest głównie dochodami z ropy. Prawda, że mało ekologicznie? Nie przeszkadza to Skandynawom wykluczać z listy spółek, w które inwestują, wielu firm uzależnionych od wydobycia surowców. Przyjrzyjmy się tzw. „exclusive list” i zastanówmy, czy może stanowić podstawę to etycznego inwestowana. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

Etyka i rynek kapitałowy

Tak, to możliwe. Przynajmniej śledząc wypowiedzi uczestników kolejnej debaty etycznej CFA Society Poland. Warto oglądać do końca:

Zobacz debatę o etyce w bankowości >>

Kategorie: Giełda, Rynki, Wideo

Wegetarianie a inwestowanie

“ESG można traktować jako cenny dodatek do inwestycyjnego uniwersum produktów, bo oferuje silny aspekt etyczny i ideologiczny, który może przyciągnąć na rynek akcyjny inwestorów do tej pory nie zainteresowanych tym rynkiem” (Trystero, jeden z najlepszych polskich autorów piszących o inwestowaniu) Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Quiz zByka po raz trzeci

Po długim weekendzie Wasze umysły są na pewno bardzo lotne. A że pytania tym razem są proste, liczę na wiele 100-procentowych odpowiedzi. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Papież popiera ESG

“Spojrzenie na niedawną historię, zwłaszcza kryzys finansowy roku 2008, pokazuje nam, że zdrowy system ekonomiczny nie może być oparty na krótkoterminowych zyskach kosztem rozwoju i inwestycji – produktywnych, zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych w długiej perspektywie” (Papież Franiszek) Czytaj dalej ›

Kategorie: Polityka, Rynki

Szybkie „sprawdzam” intencji rządu

Mamy Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego Ministra do spraw Aktywów Państwowych. To, w jaki sposób będzie sprawować ów nadzór, szybko pokaże, na ile istotny dla władzy jest rynek kapitałowy. Drugim testem wagi jest tempo powołania osoby odpowiedzialnej za wdrożenie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Polityka, Rynki

Można pogodzić dobro z zyskiem

ESG to gorący temat w branży inwestycyjnej już od kilku lat, ale w Polsce stał się modny od powstania indeksu WIG-ESG. Tego samego dnia powstał, oparty na nim, fundusz ING NN. Warto więc porozmawiać z Joanną Ałasą, CFA, starszym analitykiem w NN Investment Partners. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

Gorące pytanie

PPK czy nie PPK? Zapomnij. Rynek żyje już kolejnym gorącym pytaniem – IKE czy ZUS?

Kategorie: Emerytura

Edukacja – 4 wskazówki

W Warszawie inwestorzy indywidualni biorący udział w konferencji “Inwestowanie długoterminowe na GPW” uznali, że najważniejsze są podatki. W Gdańsku podatki były dopiero na trzecim miejscu, a wygrała edukacja. Z tej okazji fajny slajd z prezentacji blogerów Przemka Gerschmanna i Tomka Jaroszka, którzy także uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez GPW i Orlen:

Kategorie: Edukacja

ESG w SRRK

Zrównoważone finansowanie w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego? Tak, istnieje. I to w daleko większym stopniu niż sugerował projekt dokumentu. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Polityka, Rynki

A taki był ładny, anglosaski

Trigon TFI dolączył do Saturn TFI i stracił licencję – zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego. To kolejna – słuszna  – ofiara afery Getbacku.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda

Nowa klasa aktywów

Polecam fajną książkę o środowisku i rynkach finansowych. Zapraszam też 25 listopada na konferencję dotyczącą inwestowania ESG.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

To ty mnie przekonaj, dlaczego miałbym nie inwestować ESG

Rozpoczynam nową serię – Inwestowanie ESG w Polsce. Moda czy okazja do zarobku? Na to pytanie odpowiedzą mi osoby, które pomagają w zaszczepieniu „dobrych finansów” nad Wisłą. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Giełda, Rynki

Lubimy słowo “bańka”, ale czy wiemy…

Kategorie: Gospodarka

Quiz zByka po raz drugi

W tamtym tygodniu nikt nie dał rady zdobyć 100 procent, ale Mateusz (nie, nie ten) był bardzo blisko. Pora na drugą próbą. Uprzedzam – łatwo nie będzie. Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Moda na ESG

Popularność frazy “ESG Investing” w wyszukiwarce Google na świecie (ostatnie 5 lat):

Inwestowanie ESG

Co to jest ESG? 

Kategorie: Bez kategorii

Inwestowanie długoterminowe na GPW

Ruszył najważniejszy cykl konferencji giełdowych w tym roku. Nie, wcale nie dlatego, że mam zaszczyt go prowadzić 😉 Dlatego, że mowa o „długim terminie”, a adresatem są inwestorzy indywidualni. Sól naszej giełdy, bez której nie obeszła się żadna hossa w historii Książęcej. Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja, Giełda

Etyka vs Regulacje na rynku finansowym

Czy regulacje mogą zastąpić etykę na rynku finansowym? Na to pytanie miała dać odpowiedź debata oksfordzka zorganizowana na SGH przez Investhink (fajna inicjatywa). Zobaczcie argumenty obu stron i sami zagłosujcie. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Rynki

Quiz zByka

Chcesz szybko zapomnieć o weekendzie i ostro wejść w nowych tydzień. Przygotowałem quiz, z tuzinem trudnych pytań. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Czekaliśmy 25 dni na publikację, ale już jest! Pobierze pełną uchwałę Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego i sam porównaj z projektem: Czytaj dalej ›

Kategorie: Bez kategorii

Etyka bankiera

Gdy 10 osób przez ponad godzinę rozmawia o etyce musi być nudno. No, chyba że etyka dotyczy banków… Zapraszam na kolejną dyskusję zorganizowaną przez CFA Society Poland, którą miałem zaszczyt prowadzić (jak ktoś nie lubi wideo, polecam 10 przykazań, które spisałem po panelu):

Kategorie: Edukacja, Finanse, Wideo

Inwestowanie ESG także dla chciwych

Szczerze polecam rozmowę Roberta Stanilewicza (Analizy.pl) z Bartoszem Pawłowskim (mBank), którego uważam za jednego z najbardziej błyskotliwych ludzi na polskim rynku kapitałowym.

więcej o inwestowaniu ESG >>

Kategorie: Edukacja, Rynki, Wideo

Przyszłość finansów (RAPORT)

Może nie wszyscy Kowalscy zauważyli, ale analiza słów w raportach instytucji finansowych pokazuje, że branża przechodzi rewolucję. Według raportu SpotData, zrealizowanego na 15. urodziny CFA Society Poland, obszarów transformacji jest sześć. Wśród nich rewolucja ESG. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Giełda, Rynki

Za co ten ekonomiczny Nobel?

Kategorie: Bez kategorii

Copyright © 2019 zByka.pl

Theme by Anders NorenUp ↑