zByka.pl / ESG    BY BARANKIEWICZ

ESG w SRRK

Zrównoważone finansowanie w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego? Tak, istnieje. I to w daleko większym stopniu niż sugerował projekt dokumentu.

Hasło ESG w dokumencie (zobacz caly) pada tylko raz:

Strategia rozwoju polskiego rynku kapitałowego musi uwzględniać podejmowane przez organizacje międzynarodowe działania promujące zrównoważone finansowanie (…) które definiuje się jako włączenie czynników środowiskowych, społecznych i  zarządczych (tzw. czynników ESG: environmental – środowiskowe, social – społeczne, governance – zarządcze) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co ma prowadzić do zwiększenia inwestycji w długoterminowe działania nakierowane na zrównoważony rozwój.

Poznajemy zatem definicję ESG. Potem jest ciekawiej. Sporo miejsca przeznaczono na ład korporacyjny (łatwiej napisać niż coś zmienić, zwłaszcza jeśli politycy nie zmienią swojego nastawienia do spółek skarbu państwo). Ale dużo więcej punktów dotyczy zielonych inwestycji. To właśnie im poświęcono pięć ostatnich z 90 działań przewidzianych w ramach strategii (jeszcze w projekcie zupełnie nieobecnych). Łatwo dostrzec w tekście trochę triumfalizmu (z klimatu polskiej ekologii na Szczycie klimatycznym ONZ w Katowicach), ale duch ESG unosi się nad strategią. Szczegóły?

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ ESG >>

E – Środowisko

Polska, “pionier emisji zielonych obligacji”, chce – pod okiem ministerstwa finansów – nadal finansować w ten sposób czysty transport, OZE czy zalesianie. Podaż instrumentów plus popyt (dzięki “zwiększonej świadomości dotyczącej zrównoważonego finansowania”) zapewnią rozwój rynku. Ale potrzebne są jeszcze poniższe działania:

Zrównowazone finanse w polskiej strategii

Powołanie grupy roboczej RRRF (rada zrzeszającą chyba wszystkie strony polskiego rynku finansowego – ciężko będzie nad nią zapanować i ją rozruszać) do spraw zrównoważonego finansowania

Ostatni punkt jest ciekawy – odwołuje się do niemieckiej giełdy i indeksu STOXX Europe Low Carbon 100. Daje zarobić, co widać poniżej (więcej o tym wskaźniku >>)

STOXX Europe Low Carbon 100

INWESTOWANIE ESG W POLSCE >>

S – Społeczna odpowiedzialność

W tym obszarze jest trochę skromniej. Mocniej wymienione są czynniki spoleczne, które warunkują powodzenie Strategii. Słabiej wpływ strategii na społeczeństwo, choć te kwestie są jednak ze sobą powiązane. Kluczem jest edukacja finansowa, której brak znalazł się wśród głównych barier rozwoju rynku.

social responsibility na gpw

“Wiedza z zakresu finansów powinna być na tyle powszechna, aby w praktyce nie posiadali jej jedynie doświadczeni inwestorzy i osoby zamożne, ale ogół obywateli.”

G – Ład korporacyjny

Ład korporacyjny wymieniony jest już wśród barier rozwoju naszego rynku:
“Niedostateczne przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i wymagań w zakresie zarządzania finansowego przez spółki notowane na giełdzie, w tym przez spółki Skarbu Państwa”

Potem czytamy o zaletach przestrzegania zasad, które są:

“czynnikiem istotnie wpływającym na działalność spółki i postrzeganie jej przez inwestorów. Ład korporacyjny chroni prawa akcjonariuszy, szczególnie tych indywidualnych, przyczyniając się do obniżenia kosztu pozyskiwania kapitału przez spółkę i tym samym ułatwienia dostępu do finansowania zewnętrznego6). W tym kontekście warto zaznaczyć, iż jedną z korzyści płynących z faktu posiadania statusu spółki publicznej jest możliwość korzystania z wysokiej wyceny Cena/Zysk (C/Z), a jednym z kluczowych czynników mających wpływ na wycenę spółek notowanych na giełdzie jest stopień przestrzegania standardów ładu korporacyjnego), ponieważ zwiększa między innymi przejrzystość działań menedżerów i władz tych spółek.”

Uderzamy się też w piersi:

“W oparciu o rozmowy przeprowadzone z interesariuszami polskiego rynku i zgłoszone przez nich uwagi można stwierdzić, że przestrzeganie standardów ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym w dalszym ciągu nie jest zadowalające. Może to
mieć istotny wpływ na skłonność nowych spółek do debiutu giełdowego”.

Co w tej sytuacji począć?

ład korporacyjny na gpw

“Proponuje się, aby GPW w większym stopniu niż dotychczas realizowała swoje uprawnienia określone w Regulaminie Giełdy, polegające na weryfikowaniu oświadczeń spółek giełdowych w sprawie ładu korporacyjnego, jak również nakładaniu kar regulaminowych na emitentów nieprawidłowo wypełniających obowiązki informacyjne wynikające z faktu stosowania standardów zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. W projekcie mówiono o poszerzeniu uprawnień GPW w tym względzie. Jest więc nieco słabiej, ale Marek Dietl już zapowiedział zmiany. “Najbliżej mu” do modelu nadawania ratingów ładu korporacyjnego dla spółek. “Koresponduje to z WIG-ESG. Zainteresowanie nim wśród inwestorów jest duże i spółki tego indeksu będą przyciągać kapitał”. Jednocześnie prezes GPW stwierdził – bardzo słucznie – że “rating powinien być nadawany poza nami bo sami jesteśmy spółką giełdową”.

Dużo ciekawszy jest drugi punkt:

“Rząd powinien podjąć działania, aby spółki z udziałem Skarbu Państwa notowane na GPW w jak największym stopniu stosowały zasady ładu korporacyjnego (…). Spółki Skarbu Państwa powinny być wzorem do naśladowania dla pozostałych notowanych na giełdzie spółek w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Nic dodać, nic ująć – teraz tylko wprowdzić w życie. Rok 2020 powinien szybko pokazać, czy Strategia nie pozostanie wyłącznie papierowym zbiorem pobożnych życzeń.

Kategorie: Giełda, Polityka, Rynki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

*

Sticky post

Mendel slajdów o inwestowaniu pasywnym

Wszelkie trendy, nie tylko w inwestowaniu, najlepiej pokazać wizualizując. Wybrałem zatem 15 slajdów (za zgodą autorów) z niedawnej Warsaw Passive Investment Conference. Układają się w zwartą całość. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

CD Projekt czy Orlen?

Wartość rynkowa producenta gry Wiedźmin przekroczyła kapitalizację PKN Orlen, giganta paliwowego. Dlatego pytam:

Kategorie: Giełda

10 najlepszych polskich spółek giełdowych według pracowników

Pisałem już, że głównym problemem z wdrożeniem kryteriów odpowiedzialnego inwestowania (ESG) jest jakość danych – poleganie na raportach samych emitentów, często słabych w elementach niefinansowych, często stanowiących przykład typowego „greenwashingu”. Jak znaleźć obiektywne dane? Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

Nowy quiz zByka

12 pytań już na Ciebie czeka. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Opowiedz o swoich inwestycjach w nieruchomości

Potrzebuję kilku podstawowych – oczywiście całkowicie anonimowych – informacji o tym, jak inwestujesz w nieruchomości. Pomożesz mi nawet, jeśli nie inwestujesz, ale może chciałbyś zacząć. Wyniki pomogą mi w pracy doktorskiej, która dotyczy wprowadzenia na rynek nowego produktu finansowego. Z góry bardzo dziękuję za poświęcony czas!

Kategorie: Edukacja

Mądry Kowalski kupuje obligacje

Ministerstwo Finansów ogłosiło rekordowe zainteresowanie polskimi obligacjami dla klientów detalicznych. Dzień później GUS ogłosił najwyższą od dziewięciu lat inflację. Czytaj dalej ›

Kategorie: Gospodarka, Rynki

Dynamika wzrostu cen nieruchomości w regionie

…zaczęła spadać. U nas jeszcze nie.

 

Kategorie: Rynki

Pasywnie raz jeszcze

O modzie na ETFy, ESG i ofercie dla Kowalskiego:

Więcej o inwestowaniu pasywnym >>

Kategorie: Giełda, Rynki

Konkurencja albo marginalizacja polskiego rynku

Znaczna część przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego lubuje się w narzekaniach. Na brak edukacji, niskie zaufanie, przeregulowanie, niedoregulowanie, upolitycznienie, lekceważenie przez polityków, unię, mifidy, mary, itd. Dużo energii spalają właśnie na to narzekanie. Na szczęście, niektórzy wykorzystują ją do działania. Z jedną z takich osób miałem okazję szczerze porozmawiać podczas Warsaw Passive Investment Conference. Ponarzekaliśmy… Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

Tradycyjnie trudny quiz zByka

Jak co tydzień, mogę tylko życzyć powodzenia!

Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Pasywnie na GPW

Po co Polsce inwestowanie pasywne? Odpowiadają uczestnicy Warsaw Passing Investment Conference, którą miałem zaszczyt prowadzić:

Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda

Misselling w banku

Idea Bank stosował misselling, bo oferował klientom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do potrzeb tych klientów – stwierdził UOKiK i nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty. Urząd opublikował jednocześnie szokujące zapisy rozmów sprzedawców z konsumentami.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Rynki

Co Ty wiesz o nieruchomościach? (QUIZ)

Wszyscy wkoło mówią o nieruchomościach, więc przyszła też pora na cotygodniowy quiz zByka. Tym razem aż 20 pytań i wszystkie kręcą się wokół czterech ścian. Partnerem konkursu jest Urban.one, dzięki któremu będzie mogli taniej lub gratis (najlepsi) wycenić mieszkanie. Powodzenia!
Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja, Gospodarka

Wyceń mieszkanie w kilka minut

Mamy XXI wiek, więc zasłużyliśmy na to, by wycenić własne (lub cudze) mieszkanie, siedząc w kapciach, przed komputerem, w czasie potrzebnym do zaparzenia słabej herbaty. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Rynki

Buffett pozbywa się gazet

Warren Buffet przez lata był fanem prasy lokalnej. Wystarczy zobaczyć, co pisał o nich w liście do akcjonariuszy w 2013 r. Jego wehikuł inwestycyjny Berkshire Hathaway jednak właśnie rozstał się z gazetami. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Media

O inwestycjach w mieszkania

Tym razem odpowiedzią na pytanie roku, czyli “Czy na rynku nieruchomości rośnie bańka?” zajął się “Puls Biznesu”. Warto posłuchać:

 

Kategorie: Rynki

Polska giełda nie jest kobietą

13 proc. – taki udział w zarządach i radach nadzorczych spółek notowanych na GPW ma płeć piękna. Im mniejsza spółka, tym mniej kobiet, ale doszukałem się liderów feminizacji. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

“Bieguni” ruszają do Szwecji

Kategorie: Lifestyle

Goldman Sachs stawia na kobiety

Pamiętacie czasy, gdy można było pisać, że „za wszystkim stoi Goldman Sachs”, a spółka – niezależnie od koniunktury – pozostawała liderem? Dziś, przynajmniej pod względem wartości rynkowej, przegrywa rywalizację z innymi bankami. Zajął jednak pozycję w awangardzie zmian walki o równość płci i koloru skóry. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Rynki

Akademia Inwestowania – podsumowanie

Akademia Inwestowania, edukacyjny program szkoleniowy stanowiący część projektu “Orlen w portfelu”, ma za sobą pierwsze egzaminy. Kolejne już w połowie roku!

Cały program szkoleniowy znajdziesz tutaj w formie tekstów, wideo i quizów. W grudniu przeprowadziliśmy pierwsze egzaminy. Jak wypadły?

• Egzamin zdało 43 proc. zapisanych na test

• Wśród tych, którzy wzięli udział i przebrnęli przez poziom podstawowy egzaminu, poziom 70 proc. poprawnych odpowiedzi (minimum do zaliczenia), osiągnęło 69 proc. uczestników

• Na poziomie zaawansowanym egzaminu, odsetek zdających osiągnął 79 proc.

• Najlepsza osoba odpowiedziała poprawnie na 113 pytań na poziomie podstawowym (dwóch zdających) i 111 pytań na poziomie podstawowym

Więcej o Akademii Inwestowania >>

Kategorie: Edukacja

Czy narasta mieszkaniowa bańka?

Dowiemy się dopiero, gdy pęknie. Moim zdaniem, jeszcze nie, bo brak fazy euforii na rynku. Zobaczmy jednak, co sądzą na ten temat prawdziwi fachowcy:

Kategorie: Rynki

Deborah Fuhr w Warszawie

Pasywne inwestowanie podbija światowe rynki. Nad Wisłą jednak dopiero zaczyna przebijać się do świadomości inwestorów. Proces ten na pewno przyspieszy po piątym lutego. Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja, Giełda

Sprawiedliwa elektronika (badanie)

Poświęć kilka minut na badanie – z góry bardzo dziękuję! Czytaj dalej ›

Kategorie: Bez kategorii

BlackRock: cała naprzód ku ESG

Larry Fink, kierujący największą grupą funduszy na świecie, nie miał wyjścia. Pod presją inwestorów, aktywistów, a pewnie i własnych zarządzających, zapowiedział dynamiczny zwrot w stronę odpowiedzialnego inwestowania. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Giełda, Gospodarka, Rynki

Tuzin zByka czeka na omnibusów

Od kilku tygodni 100 procent odpowiedzi to zadanie nie do wykonania. Może tym razem. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Copyright © 2020 zByka.pl

Theme by Anders NorenUp ↑