zByka.pl BETA BY BARANKIEWICZ

ESG w SRRK

Zrównoważone finansowanie w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego? Tak, istnieje. I to w daleko większym stopniu niż sugerował projekt dokumentu.

Hasło ESG w dokumencie (zobacz caly) pada tylko raz:

Strategia rozwoju polskiego rynku kapitałowego musi uwzględniać podejmowane przez organizacje międzynarodowe działania promujące zrównoważone finansowanie (…) które definiuje się jako włączenie czynników środowiskowych, społecznych i  zarządczych (tzw. czynników ESG: environmental – środowiskowe, social – społeczne, governance – zarządcze) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co ma prowadzić do zwiększenia inwestycji w długoterminowe działania nakierowane na zrównoważony rozwój.

Poznajemy zatem definicję ESG. Potem jest ciekawiej. Sporo miejsca przeznaczono na ład korporacyjny (łatwiej napisać niż coś zmienić, zwłaszcza jeśli politycy nie zmienią swojego nastawienia do spółek skarbu państwo). Ale dużo więcej punktów dotyczy zielonych inwestycji. To właśnie im poświęcono pięć ostatnich z 90 działań przewidzianych w ramach strategii (jeszcze w projekcie zupełnie nieobecnych). Łatwo dostrzec w tekście trochę triumfalizmu (z klimatu polskiej ekologii na Szczycie klimatycznym ONZ w Katowicach), ale duch ESG unosi się nad strategią. Szczegóły?

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ ESG >>

E – Środowisko

Polska, “pionier emisji zielonych obligacji”, chce – pod okiem ministerstwa finansów – nadal finansować w ten sposób czysty transport, OZE czy zalesianie. Podaż instrumentów plus popyt (dzięki “zwiększonej świadomości dotyczącej zrównoważonego finansowania”) zapewnią rozwój rynku. Ale potrzebne są jeszcze poniższe działania:

Zrównowazone finanse w polskiej strategii

Powołanie grupy roboczej RRRF (rada zrzeszającą chyba wszystkie strony polskiego rynku finansowego – ciężko będzie nad nią zapanować i ją rozruszać) do spraw zrównoważonego finansowania

Ostatni punkt jest ciekawy – odwołuje się do niemieckiej giełdy i indeksu STOXX Europe Low Carbon 100. Daje zarobić, co widać poniżej (więcej o tym wskaźniku >>)

STOXX Europe Low Carbon 100

INWESTOWANIE ESG W POLSCE >>

S – Społeczna odpowiedzialność

W tym obszarze jest trochę skromniej. Mocniej wymienione są czynniki spoleczne, które warunkują powodzenie Strategii. Słabiej wpływ strategii na społeczeństwo, choć te kwestie są jednak ze sobą powiązane. Kluczem jest edukacja finansowa, której brak znalazł się wśród głównych barier rozwoju rynku.

social responsibility na gpw

“Wiedza z zakresu finansów powinna być na tyle powszechna, aby w praktyce nie posiadali jej jedynie doświadczeni inwestorzy i osoby zamożne, ale ogół obywateli.”

G – Ład korporacyjny

Ład korporacyjny wymieniony jest już wśród barier rozwoju naszego rynku:
“Niedostateczne przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i wymagań w zakresie zarządzania finansowego przez spółki notowane na giełdzie, w tym przez spółki Skarbu Państwa”

Potem czytamy o zaletach przestrzegania zasad, które są:

“czynnikiem istotnie wpływającym na działalność spółki i postrzeganie jej przez inwestorów. Ład korporacyjny chroni prawa akcjonariuszy, szczególnie tych indywidualnych, przyczyniając się do obniżenia kosztu pozyskiwania kapitału przez spółkę i tym samym ułatwienia dostępu do finansowania zewnętrznego6). W tym kontekście warto zaznaczyć, iż jedną z korzyści płynących z faktu posiadania statusu spółki publicznej jest możliwość korzystania z wysokiej wyceny Cena/Zysk (C/Z), a jednym z kluczowych czynników mających wpływ na wycenę spółek notowanych na giełdzie jest stopień przestrzegania standardów ładu korporacyjnego), ponieważ zwiększa między innymi przejrzystość działań menedżerów i władz tych spółek.”

Uderzamy się też w piersi:

“W oparciu o rozmowy przeprowadzone z interesariuszami polskiego rynku i zgłoszone przez nich uwagi można stwierdzić, że przestrzeganie standardów ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym w dalszym ciągu nie jest zadowalające. Może to
mieć istotny wpływ na skłonność nowych spółek do debiutu giełdowego”.

Co w tej sytuacji począć?

ład korporacyjny na gpw

“Proponuje się, aby GPW w większym stopniu niż dotychczas realizowała swoje uprawnienia określone w Regulaminie Giełdy, polegające na weryfikowaniu oświadczeń spółek giełdowych w sprawie ładu korporacyjnego, jak również nakładaniu kar regulaminowych na emitentów nieprawidłowo wypełniających obowiązki informacyjne wynikające z faktu stosowania standardów zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. W projekcie mówiono o poszerzeniu uprawnień GPW w tym względzie. Jest więc nieco słabiej, ale Marek Dietl już zapowiedział zmiany. “Najbliżej mu” do modelu nadawania ratingów ładu korporacyjnego dla spółek. “Koresponduje to z WIG-ESG. Zainteresowanie nim wśród inwestorów jest duże i spółki tego indeksu będą przyciągać kapitał”. Jednocześnie prezes GPW stwierdził – bardzo słucznie – że “rating powinien być nadawany poza nami bo sami jesteśmy spółką giełdową”.

Dużo ciekawszy jest drugi punkt:

“Rząd powinien podjąć działania, aby spółki z udziałem Skarbu Państwa notowane na GPW w jak największym stopniu stosowały zasady ładu korporacyjnego (…). Spółki Skarbu Państwa powinny być wzorem do naśladowania dla pozostałych notowanych na giełdzie spółek w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Nic dodać, nic ująć – teraz tylko wprowdzić w życie. Rok 2020 powinien szybko pokazać, czy Strategia nie pozostanie wyłącznie papierowym zbiorem pobożnych życzeń.

Kategorie: Giełda, Polityka, Rynki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

*

Quiz zByka po raz czwarty

Nie zrażaj się! Ten quiz finansowy zdaje tylko jedna osoba na 100. Powodzenia!

Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Monitoring pokrycia analitycznego – listopad

Spółki będące przedmiotem programu pokrycja analitycznego GPW znów zachowywały się słabiej niż rynek. Tak, jak od początku programu. Ponieważ jednak Giełda zapowiedziała korektę projektu, obiecuję, że ostatni raz wyżywam się na “pokryciu”.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda

Czwórka z Polski na „czarnej liście” Norwegów

Największy fundusz na świecie – Rządowy Globalny Fundusz Emerytalny Norwegii – zasilany jest głównie dochodami z ropy. Prawda, że mało ekologicznie? Nie przeszkadza to Skandynawom wykluczać z listy spółek, w które inwestują, wielu firm uzależnionych od wydobycia surowców. Przyjrzyjmy się tzw. „exclusive list” i zastanówmy, czy może stanowić podstawę to etycznego inwestowana. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

Etyka i rynek kapitałowy

Tak, to możliwe. Przynajmniej śledząc wypowiedzi uczestników kolejnej debaty etycznej CFA Society Poland. Warto oglądać do końca:

Zobacz debatę o etyce w bankowości >>

Kategorie: Giełda, Rynki, Wideo

Wegetarianie a inwestowanie

“ESG można traktować jako cenny dodatek do inwestycyjnego uniwersum produktów, bo oferuje silny aspekt etyczny i ideologiczny, który może przyciągnąć na rynek akcyjny inwestorów do tej pory nie zainteresowanych tym rynkiem” (Trystero, jeden z najlepszych polskich autorów piszących o inwestowaniu) Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Quiz zByka po raz trzeci

Po długim weekendzie Wasze umysły są na pewno bardzo lotne. A że pytania tym razem są proste, liczę na wiele 100-procentowych odpowiedzi. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Papież popiera ESG

“Spojrzenie na niedawną historię, zwłaszcza kryzys finansowy roku 2008, pokazuje nam, że zdrowy system ekonomiczny nie może być oparty na krótkoterminowych zyskach kosztem rozwoju i inwestycji – produktywnych, zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych w długiej perspektywie” (Papież Franiszek) Czytaj dalej ›

Kategorie: Polityka, Rynki

Szybkie „sprawdzam” intencji rządu

Mamy Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego Ministra do spraw Aktywów Państwowych. To, w jaki sposób będzie sprawować ów nadzór, szybko pokaże, na ile istotny dla władzy jest rynek kapitałowy. Drugim testem wagi jest tempo powołania osoby odpowiedzialnej za wdrożenie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Polityka, Rynki

Można pogodzić dobro z zyskiem

ESG to gorący temat w branży inwestycyjnej już od kilku lat, ale w Polsce stał się modny od powstania indeksu WIG-ESG. Tego samego dnia powstał, oparty na nim, fundusz ING NN. Warto więc porozmawiać z Joanną Ałasą, CFA, starszym analitykiem w NN Investment Partners. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

Gorące pytanie

PPK czy nie PPK? Zapomnij. Rynek żyje już kolejnym gorącym pytaniem – IKE czy ZUS?

Kategorie: Emerytura

Edukacja – 4 wskazówki

W Warszawie inwestorzy indywidualni biorący udział w konferencji “Inwestowanie długoterminowe na GPW” uznali, że najważniejsze są podatki. W Gdańsku podatki były dopiero na trzecim miejscu, a wygrała edukacja. Z tej okazji fajny slajd z prezentacji blogerów Przemka Gerschmanna i Tomka Jaroszka, którzy także uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez GPW i Orlen:

Kategorie: Edukacja

A taki był ładny, anglosaski

Trigon TFI dolączył do Saturn TFI i stracił licencję – zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego. To kolejna – słuszna  – ofiara afery Getbacku.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda

Nowa klasa aktywów

Polecam fajną książkę o środowisku i rynkach finansowych. Zapraszam też 25 listopada na konferencję dotyczącą inwestowania ESG.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

To ty mnie przekonaj, dlaczego miałbym nie inwestować ESG

Rozpoczynam nową serię – Inwestowanie ESG w Polsce. Moda czy okazja do zarobku? Na to pytanie odpowiedzą mi osoby, które pomagają w zaszczepieniu „dobrych finansów” nad Wisłą. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Giełda, Rynki

Lubimy słowo “bańka”, ale czy wiemy…

Kategorie: Gospodarka

Quiz zByka po raz drugi

W tamtym tygodniu nikt nie dał rady zdobyć 100 procent, ale Mateusz (nie, nie ten) był bardzo blisko. Pora na drugą próbą. Uprzedzam – łatwo nie będzie. Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Moda na ESG

Popularność frazy “ESG Investing” w wyszukiwarce Google na świecie (ostatnie 5 lat):

Inwestowanie ESG

Co to jest ESG? 

Kategorie: Bez kategorii

Inwestowanie długoterminowe na GPW

Ruszył najważniejszy cykl konferencji giełdowych w tym roku. Nie, wcale nie dlatego, że mam zaszczyt go prowadzić 😉 Dlatego, że mowa o „długim terminie”, a adresatem są inwestorzy indywidualni. Sól naszej giełdy, bez której nie obeszła się żadna hossa w historii Książęcej. Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja, Giełda

Etyka vs Regulacje na rynku finansowym

Czy regulacje mogą zastąpić etykę na rynku finansowym? Na to pytanie miała dać odpowiedź debata oksfordzka zorganizowana na SGH przez Investhink (fajna inicjatywa). Zobaczcie argumenty obu stron i sami zagłosujcie. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Rynki

Quiz zByka

Chcesz szybko zapomnieć o weekendzie i ostro wejść w nowych tydzień. Przygotowałem quiz, z tuzinem trudnych pytań. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Superman pilnie potrzebny

Czekałem niecierpliwie na ostateczną Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego, bo różnice między projektem a ostateczną wersją uchwały mogłyby pokazać dużo więcej niż sam dokument. I nie rozczarowałem się. Czytaj dalej ›

Kategorie: Bez kategorii, Giełda, Polityka, Rynki

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Czekaliśmy 25 dni na publikację, ale już jest! Pobierze pełną uchwałę Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego i sam porównaj z projektem: Czytaj dalej ›

Kategorie: Bez kategorii

Etyka bankiera

Gdy 10 osób przez ponad godzinę rozmawia o etyce musi być nudno. No, chyba że etyka dotyczy banków… Zapraszam na kolejną dyskusję zorganizowaną przez CFA Society Poland, którą miałem zaszczyt prowadzić (jak ktoś nie lubi wideo, polecam 10 przykazań, które spisałem po panelu):

Kategorie: Edukacja, Finanse, Wideo

Inwestowanie ESG także dla chciwych

Szczerze polecam rozmowę Roberta Stanilewicza (Analizy.pl) z Bartoszem Pawłowskim (mBank), którego uważam za jednego z najbardziej błyskotliwych ludzi na polskim rynku kapitałowym.

więcej o inwestowaniu ESG >>

Kategorie: Edukacja, Rynki, Wideo

Przyszłość finansów (RAPORT)

Może nie wszyscy Kowalscy zauważyli, ale analiza słów w raportach instytucji finansowych pokazuje, że branża przechodzi rewolucję. Według raportu SpotData, zrealizowanego na 15. urodziny CFA Society Poland, obszarów transformacji jest sześć. Wśród nich rewolucja ESG. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Giełda, Rynki

Za co ten ekonomiczny Nobel?

Kategorie: Bez kategorii

Copyright © 2019 zByka.pl

Theme by Anders NorenUp ↑