zByka.pl BETA BY BARANKIEWICZ

Można pogodzić dobro z zyskiem

ESG to gorący temat w branży inwestycyjnej już od kilku lat, ale w Polsce stał się modny od powstania indeksu WIG-ESG. Tego samego dnia powstał, oparty na nim, fundusz ING NN. Warto więc porozmawiać z Joanną Ałasą, CFA, starszym analitykiem w NN Investment Partners.

To kolejna rozmowa z osobami promującymi ideę ESG nad Wisłą. Poprzednio rozmawiałem z Bartoszem Pawłowskim, CIO w bankowości prywatnej mBanku – CZYTAJ >>

zByka: Czym dla ciebie jest inwestowanie ESG?

Joanna Ałasa: Dla mnie, jako członka zespołu zarządzających aktywami, odpowiedzialnych za wybór spółek do portfeli, inwestowanie ESG to z jednej strony wykluczanie niektórych emitentów z uwagi na ich szkodliwy wpływ na środowisko, społeczeństwo lub gospodarkę, a z drugiej dialog z pozostałymi spółkami i zachęcanie ich do zmiany profilu działalności.

No to przekonaj mnie, że warto inwestować ESG. Zacznie od „dobra” czy „zysku”?

Argumentem za inwestowaniem opartym na idei ESG jest jedno i drugie. Z jednej strony inwestowanie to nie działalność charytatywna. Inwestując w produkty odpowiedzialne nie rezygnujemy z zysku, gdyż produkty tego typu charakteryzują się wyższym zyskiem ważonym ryzykiem, czyli współczynnikiem Sharpe’a. Mówiąc obrazowo minimalizujemy ryzyko gwałtownego załamania notowań naszej inwestycji z uwagi na problemy wizerunkowe, środowiskowe, korupcyjne etc. Z drugiej strony inwestując odpowiedzialnie wpływamy pozytywnie na środowisko i nasze otoczenie dając spółkom sygnał, że wobec tematów ESG nie mogą przechodzić obojętnie.

Przekonany. Co mam teraz zrobić z pieniędzmi, żeby znad Wisły dobrze zainwestować?

Mamy co najmniej trzy możliwości. W podstawowym zakresie możemy wykluczać z portfeli najsłabszych emitentów pod kątem ESG. W trochę bardziej zaawansowanym zakresie – wspierać tych, którzy pracują nad poprawą, inwestując w nich relatywnie więcej (vs benchmarki). W zaawansowanym zakresie możemy inwestować w spółki typu „impact”. Takie, które poprzez swoją działalność próbują wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko, i społeczeństwo (np. realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ).

Ile mnie to będzie kosztować?

Za fundusze, które w swój proces inwestycyjny integrują ideę ESG pobieramy opłaty jak za nasze inne produkty akcyjne. Oczywiście w przypadku produktów pasywnych takich jak NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania opłaty są zdecydowanie niższe. Ponadto ramach IKE/IKZE oferujemy tańsze jednostki uczestnictwa.

Jak uniknąć greenwashingu i faktycznie inwestować odpowiedzialnie? Z jakich narzędzi korzystacie, by sprawdzić, że spółki faktycznie prowadzą odpowiedzialną politykę rozwoju?

Świadomość ryzyka greenwashingu jest coraz większa, do tego stopnia, że w tej chwili różne instytucję europejskie starają się nadać inwestowaniu odpowiedzialnemu społecznie jednolite ramy oraz terminologię tak, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego zjawiska. Ponadto z uwagi na nasze członkostwo oraz aktywny udział w międzynarodowych organizacjach, m.in. Carbon Disclosure Project (CDP), Principles for Responsible Investment (PRI), Green Bond Working Group (GRESB), nasze wewnętrzne regulacje oparte są na zachodnich standardach. Jeśli zaś chodzi o nadawanie scoringów ESG to robimy to wewnętrznie. Mamy zespół analityków, który analizując spółki oceniają je również pod kątem trzech składowych ESG. Korzystamy również z zewnętrznych ratingów a decyzję o inwestowaniu lub nie podejmujemy w oparciu o bardziej surowy wynik dla danej spółki.

To co na przykład z bronią? Inwestujecie w jej producentów?

W swoich inwestycjach wykluczamy inwestycje zakazane przez prawo oraz takie, które są niezgodne z naszymi wartościami. Do nich zaliczamy inwestycje firmy w jakikolwiek sposób związane z produkcją lub dystrybucją broni, której stosowanie przyczynia się do naruszenia praw człowieka, represji wewnętrznych lub w jakimkolwiek innym celu, którego nie można racjonalnie uznać za zgodny z normalnym i uzasadnionym bezpieczeństwem narodowym i obroną. Do takich broni należą min. miny przeciwpiechotne, amunicja kasetowa, bron biologicznej, chemiczna i nuklearna

Co w tym trio jest najważniejsze – E? S? G?

Każdy z tym elementów jest bardzo ważny a jego waga dla inwestycji w poszczególne spółki różni się w zależności od sektora, w którym działa przedsiębiorstwo (np. dla instytucji finansowych największe znaczenie ma G – ład korporacyjny). Z punktu widzenia polskiego rynku kapitałowego i – szerzej – rynków wschodzących do tej pory inwestorzy skupiali się zdecydowanie na G. Jednak w ostatnich latach, wraz z coraz ostrzejszym podejściem do kwestii środowiskowych, coraz większego znaczenia nabiera element E.

Rzuć jedną radę dla tego, który chce, by jego inwestycje wspierały tylko zrównoważone finanse.

Dla tego, który chce, by jego inwestycje wspierały tylko zrównoważone finanse polecam nasz NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania. Ewentualnie NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, jeśli ktoś jest zainteresowany produktami typu „impact”. Na razie na polskim rynku kapitałowym nie ma alternatywy dla tych dwóch produktów.

Równolegle z WIG-ESG ruszył NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania przekształcony z NN FIO Akcji 2, o aktywach rzędu 1,6 mld zł. Ma naśladować nowy warszawski indeks. Sprawdź, jak sobie radzą instrumenty ING NN na tle szerokiego rynku:

ESG W STRATEGII ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO >>

Kategorie: Giełda, Rynki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

*

Quiz zByka po raz czwarty

Nie zrażaj się! Ten quiz finansowy zdaje tylko jedna osoba na 100. Powodzenia!

Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Monitoring pokrycia analitycznego – listopad

Spółki będące przedmiotem programu pokrycja analitycznego GPW znów zachowywały się słabiej niż rynek. Tak, jak od początku programu. Ponieważ jednak Giełda zapowiedziała korektę projektu, obiecuję, że ostatni raz wyżywam się na “pokryciu”.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda

Czwórka z Polski na „czarnej liście” Norwegów

Największy fundusz na świecie – Rządowy Globalny Fundusz Emerytalny Norwegii – zasilany jest głównie dochodami z ropy. Prawda, że mało ekologicznie? Nie przeszkadza to Skandynawom wykluczać z listy spółek, w które inwestują, wielu firm uzależnionych od wydobycia surowców. Przyjrzyjmy się tzw. „exclusive list” i zastanówmy, czy może stanowić podstawę to etycznego inwestowana. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

Etyka i rynek kapitałowy

Tak, to możliwe. Przynajmniej śledząc wypowiedzi uczestników kolejnej debaty etycznej CFA Society Poland. Warto oglądać do końca:

Zobacz debatę o etyce w bankowości >>

Kategorie: Giełda, Rynki, Wideo

Wegetarianie a inwestowanie

“ESG można traktować jako cenny dodatek do inwestycyjnego uniwersum produktów, bo oferuje silny aspekt etyczny i ideologiczny, który może przyciągnąć na rynek akcyjny inwestorów do tej pory nie zainteresowanych tym rynkiem” (Trystero, jeden z najlepszych polskich autorów piszących o inwestowaniu) Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Quiz zByka po raz trzeci

Po długim weekendzie Wasze umysły są na pewno bardzo lotne. A że pytania tym razem są proste, liczę na wiele 100-procentowych odpowiedzi. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Papież popiera ESG

“Spojrzenie na niedawną historię, zwłaszcza kryzys finansowy roku 2008, pokazuje nam, że zdrowy system ekonomiczny nie może być oparty na krótkoterminowych zyskach kosztem rozwoju i inwestycji – produktywnych, zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych w długiej perspektywie” (Papież Franiszek) Czytaj dalej ›

Kategorie: Polityka, Rynki

Szybkie „sprawdzam” intencji rządu

Mamy Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego Ministra do spraw Aktywów Państwowych. To, w jaki sposób będzie sprawować ów nadzór, szybko pokaże, na ile istotny dla władzy jest rynek kapitałowy. Drugim testem wagi jest tempo powołania osoby odpowiedzialnej za wdrożenie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Polityka, Rynki

Gorące pytanie

PPK czy nie PPK? Zapomnij. Rynek żyje już kolejnym gorącym pytaniem – IKE czy ZUS?

Kategorie: Emerytura

Edukacja – 4 wskazówki

W Warszawie inwestorzy indywidualni biorący udział w konferencji “Inwestowanie długoterminowe na GPW” uznali, że najważniejsze są podatki. W Gdańsku podatki były dopiero na trzecim miejscu, a wygrała edukacja. Z tej okazji fajny slajd z prezentacji blogerów Przemka Gerschmanna i Tomka Jaroszka, którzy także uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez GPW i Orlen:

Kategorie: Edukacja

ESG w SRRK

Zrównoważone finansowanie w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego? Tak, istnieje. I to w daleko większym stopniu niż sugerował projekt dokumentu. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Polityka, Rynki

A taki był ładny, anglosaski

Trigon TFI dolączył do Saturn TFI i stracił licencję – zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego. To kolejna – słuszna  – ofiara afery Getbacku.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda

Nowa klasa aktywów

Polecam fajną książkę o środowisku i rynkach finansowych. Zapraszam też 25 listopada na konferencję dotyczącą inwestowania ESG.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

To ty mnie przekonaj, dlaczego miałbym nie inwestować ESG

Rozpoczynam nową serię – Inwestowanie ESG w Polsce. Moda czy okazja do zarobku? Na to pytanie odpowiedzą mi osoby, które pomagają w zaszczepieniu „dobrych finansów” nad Wisłą. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Giełda, Rynki

Lubimy słowo “bańka”, ale czy wiemy…

Kategorie: Gospodarka

Quiz zByka po raz drugi

W tamtym tygodniu nikt nie dał rady zdobyć 100 procent, ale Mateusz (nie, nie ten) był bardzo blisko. Pora na drugą próbą. Uprzedzam – łatwo nie będzie. Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Moda na ESG

Popularność frazy “ESG Investing” w wyszukiwarce Google na świecie (ostatnie 5 lat):

Inwestowanie ESG

Co to jest ESG? 

Kategorie: Bez kategorii

Inwestowanie długoterminowe na GPW

Ruszył najważniejszy cykl konferencji giełdowych w tym roku. Nie, wcale nie dlatego, że mam zaszczyt go prowadzić 😉 Dlatego, że mowa o „długim terminie”, a adresatem są inwestorzy indywidualni. Sól naszej giełdy, bez której nie obeszła się żadna hossa w historii Książęcej. Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja, Giełda

Etyka vs Regulacje na rynku finansowym

Czy regulacje mogą zastąpić etykę na rynku finansowym? Na to pytanie miała dać odpowiedź debata oksfordzka zorganizowana na SGH przez Investhink (fajna inicjatywa). Zobaczcie argumenty obu stron i sami zagłosujcie. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Rynki

Quiz zByka

Chcesz szybko zapomnieć o weekendzie i ostro wejść w nowych tydzień. Przygotowałem quiz, z tuzinem trudnych pytań. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Superman pilnie potrzebny

Czekałem niecierpliwie na ostateczną Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego, bo różnice między projektem a ostateczną wersją uchwały mogłyby pokazać dużo więcej niż sam dokument. I nie rozczarowałem się. Czytaj dalej ›

Kategorie: Bez kategorii, Giełda, Polityka, Rynki

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Czekaliśmy 25 dni na publikację, ale już jest! Pobierze pełną uchwałę Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego i sam porównaj z projektem: Czytaj dalej ›

Kategorie: Bez kategorii

Etyka bankiera

Gdy 10 osób przez ponad godzinę rozmawia o etyce musi być nudno. No, chyba że etyka dotyczy banków… Zapraszam na kolejną dyskusję zorganizowaną przez CFA Society Poland, którą miałem zaszczyt prowadzić (jak ktoś nie lubi wideo, polecam 10 przykazań, które spisałem po panelu):

Kategorie: Edukacja, Finanse, Wideo

Inwestowanie ESG także dla chciwych

Szczerze polecam rozmowę Roberta Stanilewicza (Analizy.pl) z Bartoszem Pawłowskim (mBank), którego uważam za jednego z najbardziej błyskotliwych ludzi na polskim rynku kapitałowym.

więcej o inwestowaniu ESG >>

Kategorie: Edukacja, Rynki, Wideo

Przyszłość finansów (RAPORT)

Może nie wszyscy Kowalscy zauważyli, ale analiza słów w raportach instytucji finansowych pokazuje, że branża przechodzi rewolucję. Według raportu SpotData, zrealizowanego na 15. urodziny CFA Society Poland, obszarów transformacji jest sześć. Wśród nich rewolucja ESG. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Giełda, Rynki

Za co ten ekonomiczny Nobel?

Kategorie: Bez kategorii

Copyright © 2019 zByka.pl

Theme by Anders NorenUp ↑